Курсове
Българските фирми в условията на съвременната пазарна икономика

 

Място на провеждане: ул. Алабин 16-20, 1301-София ( в сградата на БСК )

За кого е предназначен курса?
Настоящият курс е подходящ за предприемачи и собственици на малки и средни предприятия, както и за ръководни кадри, които искат да опреснят и актуализират управленските си познания и да разширят компетенциите си в посока успешно излизане на европейските и световните пазари и внедряване на съвременните системи за управление. Курсът дава конкретни практически умения за прилагане на различни приложни инструменти за анализ, оценка и прогнозиране на стопанската дейност.
Цели:
- Да анализира тенденциите в развитието на пазарната икономика върху успешното реализиране на фирмените цели.
- Да даде практически знания за оценка на състоянието на предприятието и определяне на критичните за успеха показатели.
- Да представи съществуващите „стратегии на успеха” за постигане на фирмените цели.

Съдържание:
- Проблеми на управлението в условията на съвременната пазарна икономика
- Подходи, средства и техники за оценка, анализ и управление на стопанската дейност 
- Съвременни системи за управление
- Техники за решаване на практически управленски проблеми
- Средства за оценка на състоянието на стопанската дейност на предприятието
- Да запознае аудиторията с развитието на системите за управление на предприятия.

Инструктор
д-р Лидия Гълъбова