Курсове
Успешен бизнес с Германия и Австрия

Цели:
• Запознаване с бизнес средата в Германия и Австрия и какви възможности тя предоставя за българските фирми.
• Как да намерим немски партньори и как да представим правилно нашия продукт/услуга.
• Запознаване с немската и австрийската бизнес култура и как да водим преговори с партньори.

За кого е предназначен курса?
За фирми и предприемачи търсещи възможности за установяване и задълбочаване на успешни бизнес отношения с Германия и Австрия.

Основни теми:
• Общи данни за тези пазари
• Германският и Австрийски бизнес климат
• Водещи сектори за българския експорт и инвестиции
• Предизвикателства и възможности на тези пазари
• Стратегии за навлизане на пазара
• Общ преглед на данъчната и правната система на Германия и Австрия (по-важни данъци за инвеститорите)
• Възможности за финансиране на фирми
• Как да продаваме българските продукти и услуги в Германия и Австрия?
• Водещи панаири в Германия и Австрия 
• Външнотърговски режим и стандарти
• Бизнес-етикет в Германия и Австрия 
• Културни различия и бариери
• Често допускани грешки при работа с партньори 
• Съвети за успешен бизнес


Продължителност:
• 1 ден

Място на провеждане:
ул. Алабин 16-20, 1301-София ( в сградата на БСК )

Брой слушатели:
• Максимум 15 участника

Език
• Български

Учебни материали
• От БИВТ

Лектор
• г-жа Станислава Колева

Цена:
Такса за участие за един представител от фирма: 390 лева. Таксата за участие включва и 2 кафе-паузи+пакет материали.

Допълнителна информация