Курсове
Пазари и търговия с Румъния, Македония и Сърбия

Цели:
• Запознаване с бизнес средата в Румъния, Сърбия и Македония и какви възможности тя предоставя за българските фирми.
• Как да намерим партньори в тези страни и как да представим правилно нашия продукт/услуга.
• Запознаване с бизнес културата в тези страни и как да водим преговори с партньори.

За кого е предназначен курса?
За фирми и предприемачи търсещи възможности за установяване и задълбочаване на успешни бизнес отношения с Румъния, Сърбия и Македония
.

Основни теми:
• Общи данни за тези пазари
• Бизнес климат
• Водещи сектори за българския експорт и инвестиции
• Предизвикателства и възможности на тези пазари
• Стратегии за навлизане на пазара
• Общ преглед на данъчната и правната система на Румъния, Сърбия и Македония
(по-важни данъци за инвеститорите)
• Възможности за финансиране на фирми
• Как да продаваме българските продукти и услуги в Румъния, Сърбия и Македония
?
• Водещи панаири в Румъния, Сърбия и Македония
• Външнотърговски режим и стандарти
• Бизнес-етикет в Румъния, Сърбия и Македония

• Културни различия и бариери
• Често допускани грешки при работа с партньори 
• Съвети за успешен бизнес


Продължителност:
• 1 ден

Място на провеждане:
гр. София, в конферентната зала на хотел "Salt Palace" www.saltpalacehotel.com 9:00 – 17:00 ч.
Брой слушатели:
• Максимум 15 участника

Език
• Български

Учебни материали
• От БИВТ

Лектори
- Емилиян Енев - Изпълнителен директор на БРТПП
- Сашо Лазаровски - Изпълнителен директор АЧИ на Македония
- Никола Йорданов - управляващ партньор на ПМБД

Цена:
Такса за участие за един представител от фирма: 390 лева. Таксата за участие включва: Обяд, 2 кафе-паузи+пакет материали.