Курсове
Как да намерите подходящия чуждестранен партньор за разрастване на вашия бизнес?

• Защо намирането на вашия бизнес партньор не трябва да е трудно?
• Фактори, които влияят върху стойността на вашия бизнес
• Фактори, които не влияят върху стойността на вашия бизнес
• Грешки на традиционния подход за намиране на подходящ бизнес партньор
• Защо продажбата на дялове от фирмата не е счетоводен въпрос
• Четирите основни съображения при продажба на дялове от фирмата
• Методи за оценка и кога да ги пренебрегнете
• Пет практически стъпки за намиране на правилния партньор-купувач
• Мотивацията на партньора-купувача и нейният ефект върху цената
• Необходимостта от избор при намиране на партньори-купувачи
• Как да създадете възможност за  избор на партньори-купувачи       
• Спазване на конфиденциалност

Участниците в семинара имат право на безплатна консултация

Място на провеждане: ул. Алабин 16-20, 1301-София ( в сградата на БСК )

Цена:
Такса за участие за един представител от фирма: 190 лева. Таксата за участие включва и кафе-пауза+материали.

Език:
- Английски с превод нa български

Учебни материали:
- От БИВТ

Лектор:
- Mr. M. Soyer мениджър в мултинационална компания - световен лидер в продажбата на частни компании.