Курсове
Как да успеем в търговията с Близкия изток?

Цели:
• Запознаване с бизнес средата в Близкия Изток и какви възможности тя предоставя за българските фирми.
• Как да намерим партньор в Близкия Изток и как да представим правилно нашия продукт/услуга.
• Запознаване с бизнес културата в Близкия Изток и как да водим преговори с партньори.

За кого е предназначен курса?
За фирми и предприемачи търсещи възможности за установяване и задълбочаване на успешни бизнес отношения с Близкия Изток
.

Основни теми:
• Общи данни за Близкия Изток
• Бизнес климат
• Водещи сектори за българския експорт и инвестиции
• Предизвикателства и възможности на тези пазари
• Стратегии за навлизане на пазара
• Общ преглед на данъчната и правната система на Близкия
  Изток
(по-важни данъци за инвеститорите)
• Възможности за финансиране на фирми
• Как да продаваме българските продукти и услуги в
  Близкия Изток
?
• Водещи панаири в Близкия Изток
• Външнотърговски режим и стандарти
• Бизнес-етикет в Близкия Изток

• Културни различия и бариери
• Често допускани грешки при работа с партньори 
• Съвети за успешен бизнес


Продължителност:
• 1 ден

Място на провеждане:
гр. София, в конферентната зала на хотел "Salt Palace" www.saltpalacehotel.com 9:00 – 17:00 ч.
Брой слушатели:
• Максимум 15 участника

Език
• Български

Учебни материали
• От БИВТ

Лектор:
г-н Георги Михайлов експерт по международни отношения

Цена:
Такса за участие за един представител от фирма: 290 лева.
Таксата за участие включва: обяд и 2 кафе-паузи+пакет материали.
При записване - 3 седмици преди датата на семинара получавате 20 % отстъпка.