Курсове
Стратегии за излизане на външни пазари

 Цели:
-Да запознае аудиторията с минималните изисквания които осигуряват успех при опит за излизане на външни пазари
-Да покаже съставките и последователността на една успешна стратегия за намиране на нови пазари и продажби
-Да демонстрира как една бизнес стратегия се превръща в конкретен бизнес план с неговите цели, график и задачи
Да набележи и обсъди с участниците основите на техните международни бизнес стратегии и планове със силните им и слаби страни

За кого е предназначен курса?
-За фирми и предприемачи които искат да получат или да обновят знанията си в областта на международния бизнес за да оптимизират усилията си в търсене на конкретен и достижим резултат: международни пазари и продажби.

Продължителност
-1 ден

Брой слушатели
-Максимум 15 участника

Език
-Български

Учебни материали
-От БИВТ

Инструктор
-д-р Петър Зашев

Съдържание:
-Предварителната подготовка: съдържание и често срещани грешки.
-Къде е нашия пазар? Начини за намиране на оптимален пазар.
-Как да влезем на него? Намиране на клиенти, промоция и презентация на продукти и услуги
-Основите на международна бизнес стратегия: съчетание на цели и възможности
-От бизнес стратегия към бизнес план: график, стъпки, разходи
-Как всичко това може да се приложи на практика от фирмите участнички?

*Финалната структура и съдържание на курса винаги са съобразени с интересите на конкретните участници.

Цена:
Такса за участие за един представител от фирма: 290 лева. Таксата за участие включва и 2 кафе-паузи+пакет

Допълнителна информация