Курсове
Пазари и търговия с Италия, Испания и Франция

Цели:
• Запознаване с бизнес средата в Италия, Испания и Франция и какви възможности тя предоставя за българските фирми.
• Как да намерим партньори и как да представим правилно нашия продукт/услуга.
• Запознаване с бизнес културите и как да водим преговори с партньори.

За кого е предназначен курса?
За фирми и предприемачи търсещи възможности за установяване и задълбочаване на успешни бизнес отношения с Италия, Испания и Франция.

Основни теми:
• Общи данни за тези пазар
• Бизнес климат
• Водещи сектори за българския експорт и инвестиции
• Предизвикателства и възможности на тези пазари
• Стратегии за навлизане на пазара
• Общ преглед на данъчните и правни системи на Италия, Испания и Франция (по-важни данъци за инвеститорите)
• Възможности за финансиране на фирми
• Как да продаваме българските продукти и услуги в Италия, Испания и Франция?
• Водещи панаири в Италия, Испания и Франция
• Външнотърговски режим и стандарти
• Бизнес-етикет в Италия, Испания и Франция
• Културни различия и бариери
• Често допускани грешки при работа с партньори 
• Съвети за успешен бизнес

Продължителност:
• 1 ден

Място на провеждане:
гр. София, в конферентната зала на хотел "Salt Palace" www.saltpalacehotel.com 9:00 – 17:00 ч.

Брой слушатели:
• Максимум 15 участника

Език
• Български

Учебни материали
• От БИВТ

Лектор
- г-н Гарбис Агопян

Цена:
Такса за участие за един представител от фирма: 390 лева. Таксата за участие включва и 2 кафе-паузи+пакет материали.