Курсове
Международен маркетинг за практици

За кого е предназначен курсът?
За фирми и предприемачи търсещи възможности за продажби в страните от ЕС.

Цели:
-Да запознае аудиторията с принципите на маркетинга и на маркетинговия микс
-Да идентифицира основните предзвикателства към българските фирми износителки
-Да представи на участниците възможни маркетингови стратегии за проникване в международни пазари
-Да запознае аудиторията с начина по който се осъществяват бизнес и маркетингови операции в пазарите на ЕС
-Да обсъди най-често срещаните маркетингови проблеми и как те могат да бъдат разрешени

Съдържание:
- Същност и философия на маркетинга
- Маркетингова среда и поведение на фирмите
- Маркетингов микс
- Продукти;
- Цени;
- Дистрибуция;
- Промоция
- Плюсове и минуси на пазарите на ЕС
- Как да се подготвим за проникване на Европейските пазари?
- Начини за проникване на пазара
- Особености на бизнеса в ЕС
- Как да преговаряме с фирми от ЕС

* Окончателните структура и съдържание на курса са съобра-   зени с интересите на участниците.

Цена:
Такса за участие за един представител от фирма: 290 лева. Таксата за участие включва и 2 кафе-паузи+пакет

Продължителност

- 1 ден
Брой участници
- Максимум 15
Език
- Български
Учебни материали
- От БИВТ
Лектор
- Професор д-р Марин Маринов