Курсове
Основи на международния бизнес

Правни основи на международната дейност
- видове договори (субподрядчик, търговски, представителски, комисионен и т.н. ) Всичко което е общоприето за използване във външната търовия.
- Най-често срещани грешки и как те трябва да се избягват

Плащания във външната търговия
- форми плащания (предимства и недостатъци)
- експортни гаранции
- подходящи банкови услуги
- рискове и начини за избягването им

Транспорт и логистика във външната търговия
- видове транспорт – плюсове и минуси
- работа с транспортни компании – договори, най-често срещани проблеми
- оформяне на съпроводителни документи: какви, кога се запълват, от кого, как и т.н.

Световни и европейски стандарти
- ЕС стандарти – за качество, за безопасност, за произход и т.н.
- световни стандарти
- стандарти по важни за БГ търговски партньори извън ЕС: Русия, Турция, Македония, САЩ и т.н.