Курсове
Пазари и успешна търговия с Румъния

Цели:
• Запознаване с бизнес средата в Румъния  -  Kакви възможности тя предоставя за българските фирми?
• Как да намерим партньори в тaзи странa и Kак да представим правилно нашия продукт/услуга?
• Запознаване с бизнес културата в тaзи странa и Kак да водим преговори с партньори?

Основни теми:
• Общи данни за Румъния
• Бизнес климат
• Водещи сектори за българския експорт и инвестиции
• Предизвикателства и възможности на тези пазари
• Стратегии за навлизане на пазара
• Общ преглед на данъчната и правната система на 
  Румъния
(по-важни данъци за инвеститорите)
• Възможности за финансиране на фирми
• Как да продаваме българските продукти и услуги в
  Румъния
?
• Водещи панаири в Румъния
• Външнотърговски режим и стандарти
• Бизнес-етикет в Румъния

• Културни различия и бариери
• Често допускани грешки при работа с партньори 
• Съвети за успешен бизнес


Продължителност:
• 1 ден

Място на провеждане:
гр. Русе,
ул. Александровска 26, ет. 4  (Royal City Center)

Лектор:
- Емилиян Енев - Изпълнителен директор на БРТПП


Цена:
Такса за участие за един представител от фирма: 290 лева. Таксата за участие включва: 2 кафе-паузи+пакет материали.