Курсове
Германия и Полша – възможности за българския бизнес

Основни теми:
 • Общи данни за пазара, икономика, двустранни отношения, водещи сектори за експорт и инвестиции;
 • Възможностите пред българските фирми в актуалната финансова ситуация на пазарите на Германия и Полша;
 • Представяне на основните стокови групи за внос и износ;
 • Стратегии за навлизане на пазара: създаване на конкурентно предложение, маркетинг, промоция;
 • Практически съвети: търговски преговори, договори, транспорт и плащания;
 • Особености на местната бизнес култура и как да избегнем произтичащите от тях проблеми;
 • Добри практики;
 • Често допускани грешки при работа с партньори.

Практическа дискусия:

 • Обмяна на опит на на фирмите-участнички, успешни примери на български фирми на тези пазари
 • Отговори на конкретни въпроси на участниците
 • Дискусия относно плюсове и минуси на различни подходи, често срещани грешки и начините за тяхното преодоляване

Лектор-консултанти:

Станислава Колева, Управляващ съдружник на българо-германска консултантска фирма Sikos-uc със значителен практически опит в областта на българо-германските икономически отношения

 

Гражина Хоронжикевич, Ръководител на Отдел за промоция на търговията и инвестициите към Посолство на република Полша

 

Място на провеждане: Хотел “Централ Форум”, София, www central-hotel.com/forum/bg/index.html

Такса за участие - 230 лева.

Таксата за участие включва:

 • Право на всеки участник да заяви предварително въпроси към лекторите-консултанти;
 • Папка с материали
 • Сертификат на БИВТ
 • Обяд и 2 кафе-паузи 

При записване на повече от един участник от фирма, всеки втори и следващ участник ползва отстъпка от 10%. 

За по-подробна информация и записвания, можете да се обръщате към
Деница Езекиева на адрес: гр. София 1301, ул. Алабин 16-20, тел. 980 42 49, факс 981 45 67e-mail:office@bift.bg