Курсове
Пазари и търговия с Великобритания

За кого е предназначен курсът?
За фирми и предприемачи търсещи възможности за
продажби във Великобритания.

Цели:
-Да запознае участниците с пазарните тенденции във Великобритания и влиянието на икономическата ситуация
- Да дискутира възможностите на пазарните иновации
- Да анализира особеностите на британските консуматори
* По видове пазари
* По пазарни сегменти
-Да обсъди възможностите за подобряване на имиджа на българските стоки
-Да обсъди най-често срещаните маркетингови проблеми във Великобритания и как те могат да бъдат преодолени
Съдържание:
-Размер на британския пазар
-Характеристика на британския пазар
-“Растеж движен от консуматорите”
-Възможни проблеми и подходящи решения
-Нови пазарни подходи и нови пазарни решения
-Особености на британския пазар; масов пазар; пазарни сегменти и индивидуален консуматор
-Подходи към и проникване в британския
пазар
-Сегментация на британския пазар
-Продукти и опаковка за успешен износ
-Важността на търговската марка
-Окончателните структура и съдържание на курса са съобразени с интересите на участниците.

Цена:
Такса за участие за един представител от фирма: 390 лева. Таксата за участие включва и 2 кафе-паузи+пакет материали.

Продължителност
- 1 ден
Брой участници
- Максимум 15
Език
- Български
Учебни материали
- От БИВТ
Лектор
- Професор д-р Марин Маринов