Курсове
Пазари и търговия с Русия

 Защо Русия?
-
142 милиона потребители с покупателна способност, която нараства с над 15% годишно
- Руската икономика има нужда от стоки и услуги за да удовлетвори нарастващото с около 20% - годишно потребление
- Руската индустрия и инфраструктура имат нужда от модернизация и обновяване
- Въпреки голямата си територия пазара е концентриран в европейската част, където са и 11 града с население над 1 милион души
- Русия е нов и растящ пазар, където има място за всички, които имат желание и умение да намерят своята пазарна ниша.
- Българските стоки имат определена известност и репутация в Русия, която може да бъде използвана като плюс
- Между Русия и България има значително по-малки препятствия от рода на език и култура
- Намирането на клиенти и пазари в Русия може сериозно да увеличи размера на Вашите приходи и печалба и по този начин допринесе за ръста на Вашата фирма.
- Умения придобити в Русия могат да бъдат използвани в сходни пазари като Украйна (48 милиона) и Беларус (10 милиона)

За кого е предназначен курса?
-За фирми и предприемачи търсещи възможности за   продажби в един от най-големите (143 милиона души) и най-бързо растящи пазари в Европа.

Цели:
-Да запознае аудиторията със съвременната бизнес среда в  Русия и възможностите които тя предоставя за    българските фирми
-Съобразявайки се с интересите на участниците да представи възможните стратегии за проникване на пазара със съпътстващите ги плюсове и минуси
-Да запознае аудиторията с начина по който руските  бизнесмени и мениджъри разсъждават и правят бизнес
-Да обсъди най-често срещаните проблеми и как те могат да бъдат преодолени

Съдържание:
-Бизнес матрица на Русия: къде са пазарите,  потребителите, индустриите, фирмите
-Кои са плюсовете и минусите на Русия като пазар за българските фирми?
-Как да се подготвим за проникване на руския пазар?
-Различни начини за проникване на пазара: намиране на  клиенти, партньори, дистрибутори. Техните плюсове и минуси.
-Реклама и маркетинг в Русия
-Бизнес с Русия: транспорт, стандарти, митници, плащания
-Култура на руския бизнес: как да я разберем и да се  съобразим с нейните особености
-Преговори с руски бизнес партньори: подготовка, преговори, последващи действия *Финалната структура и съдържание на курса винаги са съобразени с интересите на конкретните участници.

Цена:
Такса за участие за един представител от фирма: 390 лева. Таксата за участие включва и 2 кафе-паузи+пакет материали.

Инструктор
-д-р Петър Зашев 

Продължителност
-1 ден

Брой слушатели
-Максимум 15 участника

Език
-Български

Учебни материали
-От БИВТ