Курсове&Семинари
Експерт по външна търговия

Съвместно с Българска стопанска камара БИВТ предлага специална програма, успешното завършване на която гарантира получаването на сертификат за ”Експерт по външна търговия”.

За получаването на сертификата трябва да се преминат 7-те основни курса + курсовете за бизнес с Русия, САЩ, 2 страни от Европейския Съюз по избор и 24 учебни часа езиков курс.

Сертификатът не е академичен документ. Той просто потвърждава Вашите нараснали познания и умения в областта на външната търговия и по този начин увеличава Вашата стойност в очите на работодателя.